Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Getting Things Programmed
lista szkoleń
DLA KOGO
O tym jak programować z głową, nie wpaść w typowe pułapki, przestać automatycznie reagować na to, co się dzieje w projekcie i jak używać różnorakich struktur do dekomponowania problemów. Całość okraszona klasycznymi i nowatorskimi technikami zarządzania czasem.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
• Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych.
• Uczestnik w trakcie pracy wykonuje zadania o zróżnicowanym poziomie złożoności.
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 Oprogramowanie „na czas”
Moduł. 2 Opracowywanie zadań
Moduł. 3 Planowanie pracy programisty
Moduł. 4 Wykonywanie zadań programistycznych
Moduł. 5 Szacowanie zadań programistycznych
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 Oprogramowanie „na czas”
 • Zarządzanie czasem czy inwestowanie czasu?
 • Świadome i nieświadome planowanie
 • Dzień pracy programisty
Moduł. 2 Opracowywanie zadań
 • „Zbyt wiele” do zrobienia
 • Wady list TODO
 • Kolekcjonowanie zadań do wykonania
 • Analizowanie zadań do wykonania
 • Konkretyzowanie zadań
 • Nadawanie priorytetów
Moduł. 3 Planowanie pracy programisty
 • Perspektywa planowania
 • Granulacja zadań w perspektywie planistycznej
 • Terminy ostateczne i punkty pośrednie
 • Wizualizowanie zadań do wykonania
Moduł. 4 Wykonywanie zadań programistycznych
 • Powtarzalny proces pracy programisty
 • Skupienie podczas pracy
 • Rozpraszacze
 • Harmonogram pracy programisty
 • Przeglądy wykonanych zadań
 • Przeglądy zadań do zrobienia
 • Wdrażanie nawyku zarządzania czasem
Moduł. 5 Szacowanie zadań programistycznych
 • Dekomponowanie zdań
 • Dekomponowanie zadań programistycznych (feature breakdown structure)
 • Stożek niepewności
 • Między szacowaniem a zobowiązaniem
 • Szacowanie złożoności zadań niepewnych i niedookreślonych
 • Metoda średniej ważonej
 • Procentowa ufność szacowania
 • Średni błąd bezwzględny szacowania
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 2 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 40%, wykład - 60%
Kod NSCZAS
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa