Getting Things Programmed

Dla kogo

O tym jak programować z głową, nie wpaść w typowe pułapki, przestać automatycznie reagować na to, co się dzieje w projekcie i jak używać różnorakich struktur do dekomponowania problemów. Całość okraszona klasycznymi i nowatorskimi technikami zarządzania czasem.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych.
 • Uczestnik w trakcie pracy wykonuje zadania o zróżnicowanym poziomie złożoności.

Podstawowy program

Moduł. 1
Oprogramowanie „na czas”
Moduł. 2
Opracowywanie zadań
Moduł. 3
Planowanie pracy programisty
Moduł. 4
Wykonywanie zadań programistycznych
Moduł. 5
Szacowanie zadań programistycznych

Szczegółowy program

Moduł. 1
Oprogramowanie „na czas”
 • Zarządzanie czasem czy inwestowanie czasu?
 • Świadome i nieświadome planowanie
 • Dzień pracy programisty
Moduł. 2
Opracowywanie zadań
 • „Zbyt wiele” do zrobienia
 • Wady list TODO
 • Kolekcjonowanie zadań do wykonania
 • Analizowanie zadań do wykonania
 • Konkretyzowanie zadań
 • Nadawanie priorytetów
Moduł. 3
Planowanie pracy programisty
 • Perspektywa planowania
 • Granulacja zadań w perspektywie planistycznej
 • Terminy ostateczne i punkty pośrednie
 • Wizualizowanie zadań do wykonania
Moduł. 4
Wykonywanie zadań programistycznych
 • Powtarzalny proces pracy programisty
 • Skupienie podczas pracy
 • Rozpraszacze
 • Harmonogram pracy programisty
 • Przeglądy wykonanych zadań
 • Przeglądy zadań do zrobienia
 • Wdrażanie nawyku zarządzania czasem
Moduł. 5
Szacowanie zadań programistycznych
 • Dekomponowanie zdań
 • Dekomponowanie zadań programistycznych (feature breakdown structure)
 • Stożek niepewności
 • Między szacowaniem a zobowiązaniem
 • Szacowanie złożoności zadań niepewnych i niedookreślonych
 • Metoda średniej ważonej
 • Procentowa ufność szacowania
 • Średni błąd bezwzględny szacowania

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 40%, wykład - 60%
Kod
NSCZAS
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń