Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Event-driven architecture i Serverless applications z AWS Lambda
lista szkoleń
OPIS
Są tacy, którzy twierdzą, że Microservices są passe. Nadchodzi nowa era aplikacji typu Serverless, gdzie rozwijając i wdrażając system nie ma potrzeby zajmować się serwerem. Jest to zasób, który może się dowolnie skalować. W szkoleniu zajmiemy się wykorzystaniem tego podejścia w praktyce z użyciem funkcji AWS Lambda i poznaniem wzorców, które umożliwią tworzenie złożonych aplikacji Serverless.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
• Uczestnik ma przynajmniej roczne doświadczenie w komercyjnym rozwijaniu systemów informatycznych.
• Uczestnik zna zagadnienia programowania systemów rozproszonych.
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadzenie do AWS Lambda
Moduł 2. Tworzenie aplikacji Event-driven
Moduł 3. Projektowanie i implementacja przykładowej usługi
Moduł 4. Dlaczego Event-Driven?
Moduł 5. Rozwój i testowanie
Moduł 6. Automatyzacja wdrożenia i zarządzania infrastrukturą
Moduł 7. Komunikacja z zewnętrznymi usługami
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadzenie do AWS Lambda
 • Funkcje jako backend
 • Aplikacje oparte na zdarzeniach
 • Wywoływanie funkcji z klienta
 • Implementacja funkcji AWS Lambda
 • Testowanie
 • Wprowadzenie do Amazon API Gateway
 • Tworzenie API
 • Integracja i testowanie integracji
 • Przetwarzanie odpowiedzi
Moduł 2. Tworzenie aplikacji Event-driven
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Użytkownicy, grupy, role
 • Polityki
 • Moduły, biblioteki i Twoje funkcje
 • Subskrypcja funkcji na zdarzenia
 • Tworzenie zasobów backendowych
 • Używanie binariów w kontekście funkcji
 • Zarządzanie tożsamością z Amazon Cognito Identity
 • Integracja własnych mechanizmów uwierzytelniania
 • Wywoływanie funkcji z JavaScriptu
 • Wywoływanie funkcji z aplikacji mobilinych
 • Wywoływanie funkcji z przeglądarki
Moduł 3. Projektowanie i implementacja przykładowej usługi
 • Model interakcji
 • Architektura event-driven
 • Zarządzanie zcentralizowaną konfiguracją
 • Automatyzacja inicjalizacji i wdrożenia
 • Współdzielenie kodu
 • Strona domowa
Moduł 4. Dlaczego Event-Driven?
 • Przegląd architektur typu Event-Driven
 • Rozpoczynanie od frontendu
 • A co z backendem
 • Programowanie reaktywne
 • Ścieżka do Microservices
 • Skalowalność platformy
 • Dostępność i niezawodność
Moduł 5. Rozwój i testowanie
 • Lokalny rozwój z Node.js oraz Python
 • Logowanie i debugowanie
 • Wersjonowanie funkcji
 • Aliasy w kontekście różnych środowisk
 • Chalice Python microframework
 • Apex serverless architecture
 • Serverless Framework
 • Serverless testing
Moduł 6. Automatyzacja wdrożenia i zarządzania infrastrukturą
 • Przechowywanie kodu na Amazon S3
 • Event-driven serverless continuous deployment
 • Reagowanie na alarmy
 • Reagowanie na zdarzenia
 • Przetwarzanie logów w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Scheduling
Moduł 7. Komunikacja z zewnętrznymi usługami
 • Wywoływanie zewnętrznych usług
 • Zarządzanie danymi uwierzytelniającymi
 • Wysyłanie komunikatów na Slack
 • Automatyzacja zarządzania repozytorium GitHub
 • Webhook pattern
 • Przykłady obsługi zdarzeń z Slack, GitHub, Twilio, MongoDB
 • Monitorowanie logów
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 60%, wykład 40%
Kod AWSL
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa