Event-driven architecture i Serverless applications z AWS Lambda

Opis

Są tacy, którzy twierdzą, że Microservices są passe. Nadchodzi nowa era aplikacji typu Serverless, gdzie rozwijając i wdrażając system nie ma potrzeby zajmować się serwerem. Jest to zasób, który może się dowolnie skalować. W szkoleniu zajmiemy się wykorzystaniem tego podejścia w praktyce z użyciem funkcji AWS Lambda i poznaniem wzorców, które umożliwią tworzenie złożonych aplikacji Serverless.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik ma przynajmniej roczne doświadczenie w komercyjnym rozwijaniu systemów informatycznych.
 • Uczestnik zna zagadnienia programowania systemów rozproszonych.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do AWS Lambda
Moduł. 2
Tworzenie aplikacji Event-driven
Moduł. 3
Projektowanie i implementacja przykładowej usługi
Moduł. 4
Dlaczego Event-Driven?
Moduł. 5
Rozwój i testowanie
Moduł. 6
Automatyzacja wdrożenia i zarządzania infrastrukturą
Moduł. 7
Komunikacja z zewnętrznymi usługami

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do AWS Lambda
 • Funkcje jako backend
 • Aplikacje oparte na zdarzeniach
 • Wywoływanie funkcji z klienta
 • Implementacja funkcji AWS Lambda
 • Testowanie
 • Wprowadzenie do Amazon API Gateway
 • Tworzenie API
 • Integracja i testowanie integracji
 • Przetwarzanie odpowiedzi
Moduł. 2
Tworzenie aplikacji Event-driven
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Użytkownicy, grupy, role
 • Polityki
 • Moduły, biblioteki i Twoje funkcje
 • Subskrypcja funkcji na zdarzenia
 • Tworzenie zasobów backendowych
 • Używanie binariów w kontekście funkcji
 • Zarządzanie tożsamością z Amazon Cognito Identity
 • Integracja własnych mechanizmów uwierzytelniania
 • Wywoływanie funkcji z JavaScriptu
 • Wywoływanie funkcji z aplikacji mobilinych
 • Wywoływanie funkcji z przeglądarki
Moduł. 3
Projektowanie i implementacja przykładowej usługi
 • Model interakcji
 • Architektura event-driven
 • Zarządzanie zcentralizowaną konfiguracją
 • Automatyzacja inicjalizacji i wdrożenia
 • Współdzielenie kodu
 • Strona domowa
Moduł. 4
Dlaczego Event-Driven?
 • Przegląd architektur typu Event-Driven
 • Rozpoczynanie od frontendu
 • A co z backendem
 • Programowanie reaktywne
 • Ścieżka do Microservices
 • Skalowalność platformy
 • Dostępność i niezawodność
Moduł. 5
Rozwój i testowanie
 • Lokalny rozwój z Node.js oraz Python
 • Logowanie i debugowanie
 • Wersjonowanie funkcji
 • Aliasy w kontekście różnych środowisk
 • Chalice Python microframework
 • Apex serverless architecture
 • Serverless Framework
 • Serverless testing
Moduł. 6
Automatyzacja wdrożenia i zarządzania infrastrukturą
 • Przechowywanie kodu na Amazon S3
 • Event-driven serverless continuous deployment
 • Reagowanie na alarmy
 • Reagowanie na zdarzenia
 • Przetwarzanie logów w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Scheduling
Moduł. 7
Komunikacja z zewnętrznymi usługami
 • Wywoływanie zewnętrznych usług
 • Zarządzanie danymi uwierzytelniającymi
 • Wysyłanie komunikatów na Slack
 • Automatyzacja zarządzania repozytorium GitHub
 • Webhook pattern
 • Przykłady obsługi zdarzeń z Slack, GitHub, Twilio, MongoDB
 • Monitorowanie logów

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
AWSL
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń