Docker i Kubernetes dla programistów

Opis

Wirtualizacja infrastruktury to obecny trend, który rozwiązuje odwieczny problem „u mnie działa” w odniesienie do różnych środowisk: deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Począwszy od przeniesienia dowolnej aplikacji do postaci obrazu, z którego można uruchomić kontener na dowolnym systemie, w którym funkcjonuje Docker, a skończywszy na złożonych konfiguracjach środowiska wieloaplikacyjnego (np. w kontekście microservices) z użyciem Kubernetesa. Szkolenie jest dedykowane programistom, którzy pracują nad projektami, gdzie używa się Dockera i Kubernetesa, tak aby w pełni świadomie mogli używać tych narzędzie, jak i również pracować z ich konfiguracją.

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Koncepcje wirtualizacji i konteneryzacji
 • Pojęcia związane z Dockerem
  • Obrazy
  • Warstwy
  • Kontenery
  • Rejestry oraz repozytoria
 • Wymagania wobec systemu operacyjnego
 • Uruchomienie pierwszego kontenera
Moduł. 2
Używanie kontenerów
 • Praca z użyciem CLI
 • Pobieranie obrazów
 • Przegląd pliku Dockerfile
 • Startowanie kontenera
 • Kontrolowanie kontenera
 • Zatrzymywanie kontenera
 • Usuwanie obrazu
 • Trwałość danych w kontenerze
Moduł. 3
Współpraca między kontenerami
 • Typy trybów sieciowych
  • Bridge
  • Host
  • None
 • Komendy sieciowe
 • Wystawianie i mapowanie portów
 • Uzyskiwanie trwałości danych w kontenerze
 • Tworzenie i usuwanie wolumenu
Moduł. 4
Praca z Dockerfile
 • Struktura pliku Dockerfile
 • Instrukcje: FROM, WORKDIR, ADD, COPY, RUN, CMD, ENTRYPOINT, EXPOSE, VOLUME, LABEL, ENV, USER, ARG
 • Tworzenie obrazu
 • Umieszczanie obrazu
Moduł. 5
Zaawansowane zagadnienia
 • Przykładowa aplikacja z użyciem kontenerów
 • Tryby uruchamiania kontenerów
 • Monitorowanie kontenerów
 • Polityki restartów
 • Ograniczenia zasobów (pamięć, procesor)
Moduł. 6
Wprowadzenie do Kubernetes
 • Architektura Kubernetesa
 • Podstawowe obiekty Kubernetesa
  • Pod
  • ReplicaSet
  • Deployment
  • Service
  • kube-dns
  • Namespace
  • Node - kubelet, proxy, docker
  • Master - etdc, API Server, scheduler
 • Narzędzia
  • kubectl
  • minikube
Moduł. 7
Praca z Kubernetes
 • Uruchomienie minikube
 • Podstawowe operacje kubectl
 • Stworzenie deploymentu
 • Stworzenie service’u
 • Interakcja z kontenerem
 • Podgląd logów
 • Techniki debugowania
 • Manualne skalowanie
 • Autoskalowanie
 • Zdarzenia w klastrze
 • Praca z Kubernetes Dashboard
 • Dodatkowe narzędzia (add-ons)
Moduł. 8
Deklaratywna konfiguracja
 • Etykiety (labels)
 • Selektory (selectors)
 • Definiowanie usług (services)
 • Usługi typu ExternalName
 • Usługi typu LoadBalancer
 • Usługi typu NodePort
 • Wdrożenia
 • Cofanie wdrożenia
 • Adnotacje (Annotations)
 • Mapy konfiguracyjne (ConfigMaps)
 • Dane wrażliwe (Secrets)
 • Przykłady konfiguracji
Moduł. 9
Cykl życia
 • Cykl życia Poda
 • Cykl życia kontenera
 • Współzależności między Deployment, ReplicaSet oraz Pod
 • Wskaźnik Liveness
 • Wskaźnik Rediness
 • Zakładanie hooka na kontenterze
 • Szybkie interaktywne testowanie
 • Poprawne zamykanie
Moduł. 10
Procesy, backend i monitoring
 • Job/CronJob
 • Volumes
 • Stateful Set
 • Prometheus
 • Grafana
 • EFK stack
Moduł. 11
Kubernetes na AWS
 • Konfiguracja AWS EKS
 • Stworzenie klastra
 • Konfiguracja klastra
 • Modyfikacja ustawień klastra
 • Wdrażanie aplikacji
 • Instalacja Dashboardu w Kubernetes

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
DOKU
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń