Developer’s Bootcamp

Dla kogo

 • Dla osób, które przekwalifikowały się na stanowisko programisty
 • Dla absolwentów wieczorowych intensywnych kursów programowania
 • Dla testerów

Wymagane umiejętności

 • Podstawowa umiejętność programowania na poziomie wieczorowych intensywnych kursów programowania
 • Podstawowa znajomość języka Java lub C#, biblioteki standardowej oraz dedykowanego IDE
 • Język: Szkolenie zostało przygotowane dla języków Java oraz C#. Istnieje możliwość przygotowania szkolenia dla innego języka programowania

Podstawowy program

Moduł. 1
Zbieranie wymagań i współpraca z biznesem
Moduł. 2
Techniki pracy z kodem
Moduł. 3
Obiektowość i wzorce projektowe
Moduł. 4
Podstawy architektury oprogramowania
Moduł. 5
Efektywne zarządzanie czasem

Szczegółowy program

Moduł. 1
Zbieranie wymagań i współpraca z biznesem
 • Kim są Biznes oraz IT?
 • Proces biznesowy i wymagania biznesowe?
 • Jak pomysł biznesu przekształcany jest w funkcjonalność w systemie?
 • Odkrywanie potrzeb biznesowych
 • Konkretyzowanie wymagań i specyfikowanie funkcjonalności
 • Spisywanie wymagań
  • User Stories
  • Use Cases
  • Przykłady i Specification By Example
  • Szablony dokumentów i wiki
  • Jak to jest naprawdę? czyli model mieszany
  • Kiedy? Jak? Gdzie? Wymagania stają się zadaniami dla deweloperów?
Moduł. 2
Techniki pracy z kodem
 • Jakość kodu
  • Metryka CC
  • Code Smells
  • Przekształcenia refaktoryzacyjne
 • Czytelność kodu
  • Zmienne
  • Metody
  • Klasy
  • Pakiety
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
  • Jak czytać czyjś kod?
 • Iteracyjny proces rozbudowywania kodu
  • Napisz tak, aby działało
  • Popraw nazewnictwo
  • Podziel na metody
  • Wyodrębnij klasy
  • Wprowadź wzorzec projektowy
  • Rozbuduj architekturę
 • Poszukiwanie błędów
  • Praca z debuggerem
  • Testowanie jednostkowe
  • Continuous Integration
 • Dokumentowanie kodu
  • Diagramy klas
  • Diagramy sekwencji i obiektów
  • Free form diagrams
  • Jakie narzędzia
   • Enterprise Architect / StarUML
   • UMLet jako wtyczka do Eclipse
   • PlantText.com
   • Draw.io / MS Visio
   • Kartka, tablica > zdjęcie > wiki
   • Jak się mają diagramy do kodu?
Moduł. 3
Obiektowość i wzorce projektowe
 • Silne zależności w kodzie
 • S.O.L.I.D
 • Enkaspulacja
 • Kompozycja vs. Dziedziczenie
 • Do czego służą interfejsy?
 • Podstawy DDD i analizy obiektowej
 • Najczęściej używane wzorce projektowe
 • Jak widzieć wzorce w kodzie
  • Wzorce projektowe w bibliotece standardowej Java
 • Wzorce ułatwiają komunikację pomiędzy programistami
Moduł. 4
Podstawy architektury oprogramowania
 • Jak wygląda architektura?
  • Na rysunku
  • W kodzie
  • Na dysku
 • Czym są wzorce architektoniczne?
 • Model warstwowy
 • Podstawowe wzorce dla każdej z warstw
  • Frameworki
  • Frameworki to nie architektura
  • Podejścia „frameworkless”
 • Wzorce architektoniczne dla każdej z warstw
 • Warstwy i co poza tym?
  • Nieco więcej o DDD
  • Clean Architecture
  • Microservices
  • Event Sourcing
 • Wizualizowanie i dokumentowanie architektury
  • Wtyczka Architexa
  • Metoda 4C
Moduł. 5
Efektywne zarządzanie czasem
 • Dekomponowanie zadań
  • Metoda karteczkowa
  • Metoda mindmapowa
  • Definiowanie konkretnych zadań, które można szybko wykonać
  • Szacowanie zadań
   • Metoda Story Points
   • Metoda karteczkowa
   • Metoda ze skalą
   • Średnia ważona
  • Planowanie pracy
  • Pomodoro Technique

Parametry szkolenia

Czas trwania
5 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 70%, wykład - 30%
Kod
DEVB
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń