Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Architektura reactive i powiązane wzorce
lista szkoleń
OPIS
Architektura reaktywna stoi u podstaw współczesnych systemów informatycznych. Potrzeba skalowania, coraz większa popularność Microservices, niezależne rozwijanie różnych części systemu generuje potrzebę tworzenia systemów rozproszonych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione kluczowe koncepcje, wzorce i rozwiązania, które umożliwią tworzenie niezawodnych systemów reaktywnych.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
• Uczestnik ma doświadczenie w tworzeniu komercyjnych systemów.
• Uczestnik zna podstawy działania systemów rozproszonych.

Szkolenie nie jest dedykowane konkretnemu stosowi technologicznemu. Przedstawia głównie zagadnienia architektoniczne i projektowe.
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadzenie
Moduł 2. Messaging
Moduł 3. Events
Moduł 4. Model aktorów
Moduł 5. Event Sourcing
Moduł 6. CQRS
Moduł 7. Wzorce aplikacji reaktywnych
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadzenie
 • Architektura Reactive
 • Style komunikacji - asynchroniczny i synchroniczny
 • Dobór stylu komunikacji
 • Wyzwania asynchronicznej komunikacji
 • SOA i Microservices
 • Destylowanie domeny
 • Context mapping a architektura aplikacji
 • Projektowanie integracji pomiędzy Bounded Contextami
Moduł 2. Messaging
 • Message Bus
 • Niezawodność
 • Store-and-forward
 • Komendy i komunikaty
 • Gateways
 • Definiowanie komunikatów
 • Handlers
 • Strategie Retry
 • Duplikacja danych
 • Komunikaty bez zapewnionej kolejności
 • Wersjonowanie komunikatów
 • Monitorowanie i skalowanie
 • Strategie tworzenia kolejek
 • Wybrane wzorce związane z messagingiem
Moduł 3. Events
 • Zdarzenia wewnętrzene vs zdarzenia zewnętrzne
 • Zdarzenie zewnętrzne a dane dziedzinowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Wywoływanie logiki dziedzionowej
 • Wywoływanie logiki aplikacyjnej
 • Stratgie implementacyjne zdarzeń
  • Gotowe mechanizmy
  • Pamięciowa szyna zdarzeń
  • Zdarzenia a wielowątkowość
 • Zwracanie zdarzeń
 • Kontener IOC jako przekaźnik zdarzeń
 • Testowanie zdarzeń
Moduł 4. Model aktorów
 • Czym są aktorzy?
 • Aktorzy w Akka
 • System oparty o wykorzystanie aktorów
 • Implementacja aktorów
 • Remoting
 • Clustering
 • Testowanie aktorów
 • Wzorce messagingu dla aktorów
 • Konstruowanie komunikatów dla aktorów
 • Kanały przesyłania komunikatów
 • Routing komunikatów
 • Konsumpcja komunikatów
Moduł 5. Event Sourcing
 • Przechowywanie stanu jako strumienia zdarzeń
 • Temporal Queries
 • Projekcje
 • Snapshot
 • Tworzenie Agregatów z wykorzystaniem ES
 • Zachowywanie i odtwarzanie agregatów
 • Obsługa wielowątkowości
 • Testowanie agregatów opartych o ES
 • Tworzenie Event Store
  • Definiowanie formatu przechowywania zdarzeń
  • Obsługa snapshotów
  • Zapisywanie zdarzeń
  • Ładowanie zdarzeń ze strumienia
 • Odpytywanie wielu strumieni
 • CQRS a ES
 • Korzyści i koszty związane z ES
Moduł 6. CQRS
 • Kiedy jeden model nie wystarcza
 • Model a UI
 • Raportowanie
 • Zdarzenia a CQRS
 • Zmaterializowane widoki ze zdarzeń dziedzinowych
 • Skalowanie odczytu poprzez Eventual Consistency
Moduł 7. Wzorce aplikacji reaktywnych
 • Testowanie aplikacji reaktywnych
 • Reakcja na błędy
 • Replikacja
 • Zarządzanie zasobami
 • Przepływ komunikatów
 • Zarządzanie przepływem
 • Zarządzanie trwałym stanem
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 40%, wykład 60%
Kod REA
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa