?LO:OL? Architektura reactive i powiązane wzorce - BNS IT

Architektura reactive i powiązane wzorce

Opis

Architektura reaktywna stoi u podstaw współczesnych systemów informatycznych. Potrzeba skalowania, coraz większa popularność Microservices, niezależne rozwijanie różnych części systemu generuje potrzebę tworzenia systemów rozproszonych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione kluczowe koncepcje, wzorce i rozwiązania, które umożliwią tworzenie niezawodnych systemów reaktywnych.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik ma doświadczenie w tworzeniu komercyjnych systemów.
 • Uczestnik zna podstawy działania systemów rozproszonych.

Szkolenie nie jest dedykowane konkretnemu stosowi technologicznemu. Przedstawia głównie zagadnienia architektoniczne i projektowe.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Messaging
Moduł. 3
Events
Moduł. 4
Model aktorów
Moduł. 5
Event Sourcing
Moduł. 6
CQRS
Moduł. 7
Wzorce aplikacji reaktywnych

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Architektura Reactive
 • Style komunikacji - asynchroniczny i synchroniczny
 • Dobór stylu komunikacji
 • Wyzwania asynchronicznej komunikacji
 • SOA i Microservices
 • Destylowanie domeny
 • Context mapping a architektura aplikacji
 • Projektowanie integracji pomiędzy Bounded Contextami
Moduł. 2
Messaging
 • Message Bus
 • Niezawodność
 • Store-and-forward
 • Komendy i komunikaty
 • Gateways
 • Definiowanie komunikatów
 • Handlers
 • Strategie Retry
 • Duplikacja danych
 • Komunikaty bez zapewnionej kolejności
 • Wersjonowanie komunikatów
 • Monitorowanie i skalowanie
 • Strategie tworzenia kolejek
 • Wybrane wzorce związane z messagingiem
Moduł. 3
Events
 • Zdarzenia wewnętrzene vs zdarzenia zewnętrzne
 • Zdarzenie zewnętrzne a dane dziedzinowe
 • Obsługa zdarzeń
 • Wywoływanie logiki dziedzionowej
 • Wywoływanie logiki aplikacyjnej
 • Stratgie implementacyjne zdarzeń
  • Gotowe mechanizmy
  • Pamięciowa szyna zdarzeń
  • Zdarzenia a wielowątkowość
 • Zwracanie zdarzeń
 • Kontener IOC jako przekaźnik zdarzeń
 • Testowanie zdarzeń
Moduł. 4
Model aktorów
 • Czym są aktorzy?
 • Aktorzy w Akka
 • System oparty o wykorzystanie aktorów
 • Implementacja aktorów
 • Remoting
 • Clustering
 • Testowanie aktorów
 • Wzorce messagingu dla aktorów
 • Konstruowanie komunikatów dla aktorów
 • Kanały przesyłania komunikatów
 • Routing komunikatów
 • Konsumpcja komunikatów
Moduł. 5
Event Sourcing
 • Przechowywanie stanu jako strumienia zdarzeń
 • Temporal Queries
 • Projekcje
 • Snapshot
 • Tworzenie Agregatów z wykorzystaniem ES
 • Zachowywanie i odtwarzanie agregatów
 • Obsługa wielowątkowości
 • Testowanie agregatów opartych o ES
 • Tworzenie Event Store
  • Definiowanie formatu przechowywania zdarzeń
  • Obsługa snapshotów
  • Zapisywanie zdarzeń
  • Ładowanie zdarzeń ze strumienia
 • Odpytywanie wielu strumieni
 • CQRS a ES
 • Korzyści i koszty związane z ES
Moduł. 6
CQRS
 • Kiedy jeden model nie wystarcza
 • Model a UI
 • Raportowanie
 • Zdarzenia a CQRS
 • Zmaterializowane widoki ze zdarzeń dziedzinowych
 • Skalowanie odczytu poprzez Eventual Consistency
Moduł. 7
Wzorce aplikacji reaktywnych
 • Testowanie aplikacji reaktywnych
 • Reakcja na błędy
 • Replikacja
 • Zarządzanie zasobami
 • Przepływ komunikatów
 • Zarządzanie przepływem
 • Zarządzanie trwałym stanem

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
REA
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń