Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Architectural Kata dla zwinnego zespołu
lista szkoleń
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Architectural Kata to trzy dni niesamowicie intensywnych warsztatów dla zespołu, których celem jest zdiagnozowanie problemów w istniejącej architekturze aplikacji oraz zaprojektowanie nowej architektury.

Kluczowymi punktami warsztatów są:
• Zdefiniowanie problemów w istniejącej architekturze
• Wypracowanie Mantry Architektonicznej™ czyli nowej architektury aplikacji
• Zaimplementowanie proof of concept w nowej architekturze
• Zaplanowanie procesu refaktoryzacji do nowej architektury
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 KATA 1. – Zdefiniujemy wizję nowej architektury aplikacji
Moduł. 2 KATA 2. – Określimy priorytety wymagań odnośnie zmian w architekturze
Moduł. 3 Prezentacja – Nie ma jednej słusznej drogi w architekturze
Moduł. 4 Prezentacja – Wzorce oraz style architektoniczne
Moduł. 5 KATA 3. – Określimy, które wzorce oraz style architektoniczne najlepiej pasują do naszego kontekstu
Moduł. 6 Prezentacja – Mantra Architektoniczna™
Moduł. 7 KATA 4. – Zaprojektujemy strukturę Mantry Architektonicznej™
Moduł. 8 KATA 5. – Zaimplementujemy proof of concept nowej architektury
Moduł. 9 Prezentacja – Długotrwałe i długie refaktoryzację – jak się do tego zabrać?
Moduł. 10 KATA 6. – Opracujemy plan refaktoryzacji aplikacji do nowej architektury
Moduł. 11 Podsumowanie warsztatów
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 KATA 1. – Zdefiniujemy wizję nowej architektury aplikacji
 • Określimy istniejące problemy związane z architekturą
 • Przeanalizujemy architekturę z użyciem narzędzia Structure101
 • Zmierzymy ilość oraz jakość długu technicznego
 • Zdefiniujemy kluczowe wymagania nowej architektury oraz związane z nimi kryteria akceptacji
Moduł. 2 KATA 2. – Określimy priorytety wymagań odnośnie zmian w architekturze
 • Przeanalizujemy wartość techniczną oraz wartość biznesową zmian
 • Oszacujemy złożoność oraz czasochłonność zmian
Moduł. 3 Prezentacja – Nie ma jednej słusznej drogi w architekturze
 • Kontekst – kluczowa zmienna w procesie wyboru architektury
 • Czynniki nietechniczne, które trzeba wziąć pod uwagę
Moduł. 4 Prezentacja – Wzorce oraz style architektoniczne
 • Najczęściej stosowane wzorce architektoniczne i ich konsekwencje
 • Najczęściej stosowane style architektoniczne i ich konsekwencje
Moduł. 5 KATA 3. – Określimy, które wzorce oraz style architektoniczne najlepiej pasują do naszego kontekstu
 • Rozpoznamy, jakie wzorce architektoniczne obecnie stosujemy
 • Rozpoznamy, jakie style architektoniczne obecnie stosujemy
 • Zdefiniujemy czym jest nasz kontekst w odniesieniu do architektury aplikacji
 • Przyjrzymy się wzorcom i stylom architektonicznym pod kątem stosowalności do naszego kontekstu, wyzwań oraz problemów
Moduł. 6 Prezentacja – Mantra Architektoniczna™
 • Mantra Architektoniczna™ = Struktura + odpowiedzialności + proces
 • Dlaczego architektura dryfuje?
 • W jaki sposób Mantra Architektoniczna™ zapobiega dryfowaniu architektury?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas definiowania Mantry Architektonicznej™
Moduł. 7 KATA 4. – Zaprojektujemy strukturę Mantry Architektonicznej™
 • Określimy składowe konieczne do implementowania funkcjonalności w naszym systemie
 • Zdefiniujemy odpowiedzialności każdej ze składowych
Moduł. 8 KATA 5. – Zaimplementujemy proof of concept nowej architektury
 • Zdefiniujemy testy akceptacyjne dla implementowanego fragmentu systemu
 • Zdefiniujemy testy jednostkowe dla implementowanego fragmentu systemu
 • Przygotujemy referencyjną implementację nowej architektury
Moduł. 9 Prezentacja – Długotrwałe i długie refaktoryzację – jak się do tego zabrać?
 • Proste przekształcenie refakoryzacyjne
 • Naturalny Porządek Refaktoryzacji™ - podstawowy refactoring worflow, którym posługuje się programista
 • Konsekwencje refaktoryzacji na długą skalę
 • Planowanie refaktoryzacji
Moduł. 10 KATA 6. – Opracujemy plan refaktoryzacji aplikacji do nowej architektury
 • Określimy kluczowe wyzwania związane z refaktoryzacją
 • Opracujemy architekturę kluczowych adapterów, fasad, anti-coruption layers
 • Zdefiniujemy kroki do przeprowadzenia refaktoryzacji oraz sposób włączenia ich w bieżące prace programistyczne
 • Oszacujemy czasochłonność oraz horyzont czasowy refaktoryzacji
Moduł. 11 Podsumowanie warsztatów

 

 

JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod ARCK
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa