Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Agile/Scrum Lego Game
lista szkoleń
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Agile/Scrum Lego Game to dzień fantastycznych warsztatów z metodyką Agile z użyciem kloców. Zamiast wykładu opartego na slajdach, zrób symulację projektu z użyciem metodyk zwinnym (Scrum lub innej). Jest to forma, która pozwala pogłębić bądź nabyć doświadczenie związane z metodykami miękkimi. Agile/Scrum Lego Game może być uzupełnieniem szkolenia podstawowego ze Scrum.

Kluczowymi punktami warsztatów są:
• Szybki przegląd kluczowych elementów wybranej metodyki zwinnej
• Symulacja zwinnego projektu z użyciem klocków
• Wyodrębnienie kluczowych zasad Agile
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 Wprowadzenie
Moduł. 2 Etapy gry
Moduł. 3 Podsumowanie warsztatów
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 Wprowadzenie
 • Krótki wprowadzanie do Agile
 • Role, aktywności i spotkania w danej metodyce
 • Wprowadzenie do zasad gry: czas trwania projektu, materiały, role
Moduł. 2 Etapy gry
 • Formułowanie zespołów
 • Formułowanie wizji
 • Tworzenie backlogu
 • Wypracowanie Definition of Done
 • Szacowanie – względne i planning poker
 • Działanie (Iteracja/Sprint) – burndown chart, regularne spotkania
 • Prezentacja produktu i retrospekcja
 • Punkty c-f są powtarzane kilkukrotnie
Moduł. 3 Podsumowanie warsztatów

 

LEGO®is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.
LEGO® jest znakiem handlowym LEGO Group, która nie sponsoruje, nie uwierzytelnia ani w żaden inny sposób nie jest powiązana z BNS IT.

JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 1 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod LEGO
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa