Agile coaching

Wsparcie we wdrażaniu tzw. zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania

Transformacje Agile organizacji

Wdrażanie metodyki Scrum


Coaching zespołów projektowych

Coaching i mentoring dla Scrum Masterów
i Product Ownerów

Wsparcie we wdrażaniu zmian na poziomie biznesowym

Mierzenie efektów biznesowych transformacji

Zespół

Pracowaliśmy m.in. dla:
Agora S.A.
Grupa Allegro sp. z o.o.
ING Usługi Finansowe S.A.
mBank S.A.
Nokia Siemens Networks sp. z o.o.
Nordea Bank AB S.A.
Opera Software Poland Sp. z o.o.
Samsung R&D Institute Poland

Jak pracujemy?

Agile coaching rozumiemy jako szeroko pojęte wsparcie organizacji we wprowadzeniu zmian (także kulturowych).
Współpraca BNS IT z organizacją składa się zwykle z trzech etapów.

Diagnoza i Raport Otwarcia

  1. Diagnoza obecnego stanu działu IT oraz działów współpracujących z IT
  2. Zdefiniowanie korzyści biznesowych, które ma przynieść podejście Agile
  3. Efektem diagnozy jest Raport Otwarcia zawierający rekomendacje dotyczące zmian w procesie wytwarzania oprogramowania.

Szkolenia i warsztaty

  1. Szkolenia Scrum lub Kanban
  2. Warsztaty z interesariuszami biznesowymi
  3. Dobór szkoleń i warsztatów jest zależny od diagnozy i rekomendacji zawartych w Raporcie Otwarcia

Wsparcie w dostosowaniu organizacji do nowego, zwinnego sposobu pracy

  1. Coaching i mentoring zespołów projektowych
  2. Coaching i mentoring ScrumMasterów oraz Product Ownerów
  3. Współpraca z managementem
  4. Mierzenie efektów biznesowych wprowadzanych zmian

“Trzy działy biznesowe i jedno IT. Jak tu priorytetyzować?” - case study z wdrożenia Agile i Scrum u jednego z naszych klientów


“Jak sprzedać refaktoryzację?” - case study ze współpracy z Nordea Bank AB S.A.